Velkommen til Kroken Gård: Kjøkkenhagen
Kjøkkenhagen, vårt eget spiskammer

Slik gjør du trinn for trinn
Plasser dammen et sted med sol 5-6 timer om dagen. Plasser den slik at du kan se den fra en sitteplass i hagen, eller slik at du kan se den fra stuevinduet.


Grav et hull og lag noen hyller (avsatser). De er fine til plassering av vannplanter. Lag hyllene i forskjellig dybde, med en bredde på 30-50 cm. Hvis du skal anlegge en dam som er dypere enn 20-30 cm, må du følge bestemmelsene i Brønnloven og de vedtektene som hver kommune vedtar i henhold til loven. Legg et tykt lag med sand i bunnen, legg så underduk i dammen for å beskytte mot skarpe gjenstander. Du kan også bruke et teppe som underduk.


Damfolien legges nå løst over dammen. Legg gjerne noen lette steiner e.l. på kanten. Fyll dammen med vann. Vannet former duken på plass. Dekk og fest kantene rundt dammen med store steiner, jord eller torvheller. Sjekk at damfolien ikke ligger under nivået til hagejorda noe sted. Da vil nemlig hagejorda hele tiden suge fuktigheten ut av dammen, damområdet tørker ut, og du må hele tiden fylle på vann.

Den virkelige utfordringen starter nå. Utformingen av dammen, planter, røtter, steiner, fontenepumper m.m. Det er bare din egen fantasi som setter grenser.

Vannplanter
Alle vannplanter er flerårig De fleste er planter med røtter som krever et bestemt vanndyp for å trives De fleste vannplantene som selges i Norge kan bli stående i dammen om vinteren De mest eksotiske plantene bør tas opp, og overvintres nedgravd i komposten eller kjølig og fuktig i en kjeller Temperaturen på overvintringsstedet bør ligge på ca. null grader.

Typer og bruksområder. Vi skjelner mellom tre typer vannplanter:"
Undervannsplanter. Flyteplanter. Overvannsplanter.

For at damområdet skal bli så variert og levende som mulig må du ta hensyn til en del ting.
Vi skjelner mellom tre ulike dyrkningssoner i og ved dammen: Våtmark/sumpområde (0-10 cm dypt vann) - egnede planter til dette området er bl.a. sibiriris (Iris sibirica), myrull (Eriophorum-arter).


Strandområde (20-50 cm dypt vann) - egnede planter til dette området er bl.a. vanngro (Alisma plantago-aquatica), dunkjevle (Typha-arter), pilblad (Sagittaria sagittifolia), sivaks (Scirpus-arter)Nøkkerose eller dypvannsområde (80-200 cm dypt vann) - egnede planter til dette området er bl.a. nøkkeroser i mange varianter (Nymphaea), vannaks (Aponogeton distachyos).

Tilbake til toppenPopup