Velkommen til Kroken Gård: Vintergrønt
Vintergrønne

De vintergrønne plantene deles oftest inn i 4 grupper:

Høye vintergrønne
Gir hagen karakter og et frodig utseende. Gir le for hagens øvrige planter. Som hekk skjermer de for vind og innsyn

Mellomhøye vintergrønne
Gir hagen karakter og et frodig utseende, spesielt i selskap med hagens øvrige planter, i grupper eller som enkeltstående. Velegnet som klippet eller fri hekk. Gir tett og hyggelig ramme rundt hagen året rundt

Lave vintergrønne
Skaper mangfold i hagen. Velegnet sammen med f.eks stauder i grupper eller som enkeltspående. De fleste sortene finnes også som dvergformer. Dette vil gi muligheter for å lage spennende og eksotiske hagemiljøer som for eksempel en japansk hage.

Vintergrønne bladbærende
Gir en flott kontrast til de vintergrønne nåletrærne. Finnes som bunndekkendeplanter, slyngplanter og busker. Mange bruksområder, f.eks som hekk, som enkeltstående busk eller til dekking av mindre pene områder i hagen (skråninger, murkanter o.l.)

Planting
Tung og dårlig jord bør skiftes ut eller forbedres med sand og veksttorv eller blomsterjord. Bruk gjerne kugjødselkompost i tillegg. Plantehullet gjøres noe bredere enn plantens rotklump. Vann planten god før den settes i plantehullet. Fyll litt veksttorv/blomsterjord i plantehullet sett planten nedi og pakk godt med jord rundt roten. Vann rikelig, ca 8-12 l pr.plante, deretter fylles plantehullet helt.


I dag er nesten alle plantene du får kjøpt i hagesenteret karplanter, dvs. at de er dyrket i potter og leveres med en godt gjennomrotet jordklump. Karplanter kan plantes når som helst i vekstsesongen, og vil fortsette veksten på sin nye vokseplass uforstyrret av omplantingen dersom du har gjort en god plantejobb.

Gjødsling
Gjødningsbehovet for disse vekstene er mindre en for hagens øvrige planter. Bland gjerne Kugjødselkompost i bedene på våren. På denne måten tilfører du gjødsel og organisk materiale som alle planter trenger. Hvis plantene ser ut til å trenge mere gjødsel kan man i begynnelsen av vekstsesongen gjødsle med ca 50-75 gram fullgjødsel pr. m2. Dette for å gi plantene en god start og frisk farge.

NB! Husk å vanne rikelig etter gjødsling

Skjerming
Snøfattige og solrike periode på ettervinteren kan medføre sviskader på plantene. For å skjerme plantene mot dette, anbefaler vi at de dekkes til med strie eller granbar i tiden fra februar til april. Dette gjelder mest einer, tuja og sypress.

Tilbake til toppenPopup